Psikoloji Yazıları

Sağlıklı ve Sağlıksız Aile Tipleri

Sağlıklı aileler sorun yaşadıkları zaman çatışma çıksa bile çözüm arayışı ya da iletişim kurma içerisine girerler. Sağlıksız ailelerse sorun yaşadıkları zaman iletişimi kapatır, kopuk ve katı kurallarla aile üyelerini cezalandırma davranışına girebilirler. Bu tip ailelerin birbirine gerçek bir yakınlık ve merak içerisinde bulunmadıkları ve birbirlerine duydukları olumsuz duygulardan dolayı olumsuz davranış gösterdikleri düşünülmektedir.

DEVAMINI OKU
Psikoloji Yazıları

Aile Psikolojisi

Aile psikolojisi tüm aileyi ilgilendiren ve tüm aile bireylerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini etkileyen bir süreçtir. Aile kavramı aile psikolojisini etkilediğinden o zaman beraber bakalım. Aile nedir? Aile aralarında evlilik, kan veya çocuk bağları olan, aynı çatı altında yaşayan veya yaşamayan, ortak geliri paylaşan veya paylaşmayan birbirleriyle iletişim ve etkileşim içinde olan insanlardan oluşan en küçük …

DEVAMINI OKU
Psikoloji Yazıları

Aile Psikolojisi

Aile psikolojisine göre; bir bireydeki problem, aile düzenindeki işlevsizlik ve ailede bozuk olan durumlar ile ilişkilidir. Bu bakış açısına göre, aileler yapı bakımından karmaşıktır. Ailenin yapısı, işlevselliği ve ailenin işleyişini etkiler; bu yüzden ailelerin sistemleri incelenir, terapide aileyle beraber çalışılır, bireylerin sorunları aile dinamiği çerçevesi içerisinde incelenir.Aile dinamik bir yapıya sahiptir, bu yapıda, her aileyi …

DEVAMINI OKU