Hakkımda

Uzman Klinik Psikolog Feyza Melis Emiroğlu

H a y a t        S a n a t       S i n e m a        K i t a p       S e y a h a t       T e r a p i       İ y i l e ş t i r i r ….

İtalyan Lisesi mezunudur. YÖK bursu ile kazandığı Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Onur derecesi ile mezun olmuştur. Öğrenim hayatında iken Roma La Sapienza Üniversite’nde Erasmus Programı ve Erasmus başarı bursu ile İtalyanca Psikoloji okumuştur. Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını 4 üzerinden 3.83 ile tamamlamıştır. Tez konusu Yas Yaşayan Üniversite Öğrencilerde Keder, Psikolojik Dayanıklılık ve Travma Sonrası Gelişim’in İlişkisi’dir (The Relationship Between Grief, Resilience And Posttraumatic Growth In Bereaved University Students).

Suadiye’de yüz yüze seanslarını gerçekleştirmektedir. Hiwellapp Online Psikoloji Danışmanlık’ta Uzman Klinik Psikolog olarak görev almaktadır. EMDR Derneği üyesidir ve EMDR Travma İyileştirme Grubu kapsamında gönüllü olarak travma yaşamış ve ihtiyacı olan kişilerle çalışmaktadır.

Meslek hayatı boyunca psikodinamik yaklaşım temelli süpervizyon almış, ilişkisel psikodinamik temelinde eklektik terapi yaklaşımı ile görev almaktadır. Hiwell Blog’da ve Yüksek Teknoloji’de Tekno Psikoloji Köşe Yazarıdır.Sosyopix Mag’de Sosyo Köşe Yazarlık geçmişi bulunmaktadır. İngilizce, İtalyanca, Latince ve başlangıç seviyesinde İspanyolca ve Fransızca bildiği dillerdir. 

Suadiye’de özel bir Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak çalışmıştır. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde İdari Asistan olarak görev almıştır. Disleksi Merkezi’nde Psikolog olarak çalışmıştır. Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı kapsamında  Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi ve Hürriyet Kültür Merkezi’nde psikolog olarak görev almıştır.  Suadiye’de özel bir danışmanlık Merkezi’nde staj, Erenköy Ruh ve Sinir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gönüllü gözlem yapmıştır. AXA Sigorta İnsan Kaynakları’nda İşe Alım Departmanı’nda ve Eğitim ve İç İletişim Departmanı’nda stajyer olarak görev almıştır. LÖSEV, Birey İnsan ve Ruh Sağlığında İz (Biriz), Yeditepe Üniversitesi Eğitime Destek Atölyesi, TEMA gibi sivil toplum kurumları ve çeşitli projelerde gönüllükte bulunmuştur.

Aldığı Test Eğitimleri:

 • Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (Öktem-SBST), Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Wechsler Yetişkinler için Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu (Wais-R), Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Psikolojik Belirti Tarama Testi (SCR-90-R), NEO PI-R Kişilik Envanteri, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Duygudurum Bozuklukları Ölçeği, Minnesota Dürtü Kontrol Bozukluğu Ölçeği, Barratt Dürtüsellik Ölçeği, Mini Mental Durum Testi, Sayı Menzili Testi, Stroop Testi, Sözel Akıcılık Testi, İz Sürme Testi.

Aldığı Somatik Deneyimleme Eğitimleri:

 • Didem Çaylak van Zuijlen – Somatik Deneyimleme’nin Temel Kavramları.
 • Sonia Gomes ve Aliye Didem Çaylak van Zuijlen Doğum / Doğum Öncesi Psikobiyolojisi İle Kolektif Travma Semineri.

Aldığı Çocuk-Ergen Eğitimleri:

 • Mita Psikoloji’den Çocuk ve Ergen Psikoterapisine Giriş Eğitimi’ni almıştır.

EMDR Eğitimleri:

 • EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1.Düzey Temel Eğitimi (Süpervizyon süreçleriyle tamamlamıştır.)
 • EMDR 2. Düzey İleri Eğitimi (Süpervizyon süreçleriyle tamamlamıştır.)
 • Udi Oren: Herkes için EMDR Terapisi – İki Elin Sesi Protokolü: EMDR Terapisi ile İç Çatışmadan Kendinle Barışa Workshopları.
 • Klinik Psikolog Pelin Öztaş: Travma Odaklı Yaşam Öyküsü Alma, EMDR Terapi Planı ve Vaka Formülasyonu İncelikleri.

Katıldığı kongreler: 

 • 2023:  2. Ulusal EMDR Kongresi Travma ile Büyümek, Bağlarımızla Güçlenmek, EMDR ile Yaraları Bilgeliğe Dönüştürmek.

Tarafından Sunum Yapılan kongreler:

 • 2022:  Antik Psişeden Bilişsel Sinirbilime Türk Psikologlar Derneği 21. Ulusal Psikoloji Kongresi – Emiroğlu, F.M. ve Alptürer, M. I. Yas yaşayan üniversite öğrencilerinde keder, psikolojik sağlamlık ve travma sonrası gelişimin ilişkisi.

Tarafından Gerçekleştirdiği Kurumsal Webinarlar:

 • 2023: Gybe Games: Travmanın ardından zor duygularla baş etme.
 • 2023: Kavak & Carvak Travma sonrası kaygı ile başa çıkma semineri
 • 2023: Beiersdorf & Nivea: Travmanın ardından zor duygularla baş etme.
 • 2023: Uluslararası Psikososyal Derneği: Afet sonrası psikolojik sağlamlık atölyesi.
 • 2023: Emlakjet: Ertelemecilik.
 • 2023: Mapfre Sigorta: Kendini Tanıma Eğitimi. 
 • 2023: Queen TR: Psikolojik Güvenlik: İş Yerinde Sağlıklı Bir Ortam Oluşturmak
 • 2023: Queen TR: Psikolojik Manipülasyon Yöntemleri: İş Yerinde Sağlıklı Bir Ortam Oluşturmak