Test Bilgisi

Eğitim olarak; Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (Öktem-SBST), Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Wechsler Yetişkinler için Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu (Wais-R), Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Psikolojik Belirti Tarama Testi (SCR-90-R), NEO PI-R Kişilik Envanteri, Geriatrik Depresyon Ölçeği, Duygudurum Bozuklukları Ölçeği, Minnesota Dürtü Kontrol Bozukluğu Ölçeği, Barratt Dürtüsellik Ölçeği, Mini Mental Durum Testi, Sayı Menzili Testi, Stroop Testi, Sözel Akıcılık Testi, İz Sürme Testi gibi testlerin eğitimini almıştır.