Psikoloji Yazıları

Neden Olumsuz Olayları Olumlulardan Daha Kolay Hatırlarız?

❤️ Evrimsel olarak zihnimi negatif olayları pozitif veya nötr olaylardan daha çok hatırlamaya meyillidir çünkü bu tarz olaylar bizim için hayati olarak koruyucu bir etkiye sahiptir. 

❤️ Deprem, sel gibi eski dönemlerde hatırlamamız ve hazırlanmamız gereken ve bizim için hayati risk oluşturabilecek olaylar şimdi hayatımızın doğal olaylardan daha az etkilenmesi ile günlük hayat stresleri şeklinde bizi korumak için ortaya çıkar.

❤️ Şu an hayatımızda yaşadığımız durumlar hayati olarak bizi etkilemez ama biz de psikolojik olarak etkilediği için beyin bunu hayati bir stres gibi algılayıp ona göre tepki verir.

❤️ Artık orta da hayati bir risk olmasa bir stresin varlığı tıpki bir hayati riske verilen tepkiler gibi vücutta düşüncesel, bedensel, duygusal tepkilere yol açar.

❤️ Başarısızlık kaygısı, yöneticiler önünde sunum yapma kaygısı, sınav stresi olarak ortaya çıkabilir görünebilse de daha günlük olarak aslında amaç bizi olası zor deneyimlere karşı korumaktır.

❤️ Terapilerde bu kaygıların altındaki inanç sistemi değiştirilir ve böylelikle düşüncelerin değişmesi ile, daha olumsuz duyguların söylemek istedikleri gerçekler ve süreçler ortaya çıkar.

❤️ Bu yüzden yaşadığımız negatif olayları olumlu olaylardan daha rahat hatırlamamız doğal ve olasıdır, bu durum beynin bizi koruması ve olası tehlikelere karşı hazırlaması için gerçekleşir.

❤️ Bu durumu buradan ele almak, farklı bir yerden bakmak ve olumsuz olayların söylemek istediği ya da korumak istediği yerleri fark edip oralarla temas kurmak olumsuz olayları dönüştürmeyi rahatlatır.

❤️ Aslında olaylar nötrdür biz onlara verdiğimiz anlamı keşfederek negatif ya da pozitif duyguları deneyimleyerek daha olumsuz deneyimlerin olumlulardan daha çok hatırlanması deneyimini alttaki süreci anlayarak daha farkında olunan, bir çok yönü görülen bir süreç olarak ele alıp daha bütünlüklü bir yerden hayatı görüp olumsuz deneyimlerin böylelikle hatırlandığı ama olumsuz deneyimlerin deneyimlendikçe hatırlandıkça baş edildikçe daha az tehdit oluşturulup sadece bir hatırlatıcı şekline dönüşüp olumlu anı ağlarının da hatırlanabileceği bir alanı kendimize açabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.