Kongreler

  • 2022:  Antik Psişeden Bilişsel Sinirbilime Türk Psikologlar Derneği 21. Ulusal Psikoloji Kongresi – Emiroğlu, F.M. ve Alptürer, M. I. Yas yaşayan üniversite öğrencilerinde keder, psikolojik sağlamlık ve travma sonrası gelişimin ilişkisi.